Doradztwo w sprawach ZUS

• Koronawirus - uzyskaj z nami maksymalne wsparcie z ZUS.

• Porady udzielane przez b. radców prawnych Centrali ZUS- Departamentu Składek.

• Przygotuj się z nami na kontrole ZUS lub wygraj z ZUS.

• Obniż lub zredukuj obciążenia zusowskie Twoje lub Twojej firmy.

Nasi eksperci

Andrzej Radzisław

radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, był przez 15 lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS. Jest wykładowcą prawa ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert od ubezpieczeń społecznych Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.

Anna Siwiecka

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych i wykonujących pracę w państwach EU, przez ponad 20 lat była Naczelnikiem Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych Centrali ZUS, w której kompetencjach leżały wszystkie procedury i zasady wydawania zaświadczeń A1 przez oddziały ZUS w całej Polsce. W latach 2001-2003 brała udział w realizacji projektu PHARE Consensus III i Consensus IV przygotowującego włączenia polskiego systemu zabezpieczenia społecznego do wspólnotowego systemu koordynacji. Ekspert w sprawach związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

My w mediach

31.10.2019

#RZECZPOSPOLITA: Mec. Andrzej Radzisław - Kto zapłaci większe składki ZUS w przyszłym roku?

Aktualne porady

Koronawirus a ZUS

Co możesz zrobić ze swoimi składkami ZUS  w dobie epidemii koronawirusa?

 • zwolnienie ze składek firm zgłaszających do 9 osób za okres 03-05.2020,
 
 • świadczenie postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych i  samozatrudnionych,

 • odroczenie terminu spłaty składek/rozłożenie płatności na raty,

 • umorzenie składek wykorzystywane jest w bardzo wyjątkowych przypadkach. Sam koronawirus nie jest do tego podstawą. Muszą tutaj zachodzić również inne szczególne okoliczności, na przykład całkowita nieściągalności należności,
 • zawarcie umowy  lub układu ratalnego z ZUS. Jeżeli płatnik składek i ZUS dogadają się w tej sprawie, wówczas podpisywana jest specjalna umowa płatnik-ZUS. Na jej podstawie płatnikowi składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę, a jedynie opłata opłata prolongacyjna. Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu.

Restrukturyzacja obciążeń

Jakie są korzyści i ryzyka optymalizacji składek ZUS?

 • Składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zasady ich finansowania – jak obniżyć koszty składek na ZUS po ewentualnej likwidacji limitu 30-krotności
 • Outsourcing pracowniczy – zagrożenia dla pracodawcy
 • Optymalizacja składek ZUS dla menadżerów i członków zarządu
 • Umowa o dzieło – kiedy można ją stosować
 • Umowa zlecenia – czy ZUS może zakwestionować umowę cywilnoprawną uznając ją za stosunek pracy
 • Dwie umowy zlecenia u tego samego płatnika składek
 • Jak to zrobić, by kontrola z ZUS przebiegła pozytywnie?
 • Wybór formy zatrudnienia cudzoziemca

Kontrola ZUS

ZUS odracza składki dla  firm zgłaszających ponad 9 osób ale ich nie umarza, może wystąpić o nie podczas kontroli.

 • Jak przygotować się do kontroli ZUS i jak ją przetrwać?
 • Jak wygląda rozpoczęcie kontroli przez ZUS?
 • Za jaki okres ZUS może się domagać dokumentacji ? Jakiej dokumentacji może żądać
 • Ile trwa kontrola ZUS?
 • Co ZUS najczęściej sprawdza
 • Jak mogę się odwołać od wyników kontroli ZUS?
 • Ile mam czasu na złożenie korekt deklaracji ZUS?

Dlaczego

Unikalne

doradztwo

Jedyne porady w Polsce prowadzone przez radców prawnych, którzy pracowali w Centrali ZUS - Departamencie Składek.

Znamy nie tylko przepisy zusowskie ale także praktykę działania ZUS.

Kiedy ZUS przeprowadzi kontrole?

Z zapowiedzi ZUS wynika, ze składki na ZUS są jedynie odraczane ale nie umarzane. Należy się spodziewać, iż po zakończeniu epidemii ZUS przeprowadzi kontrole celem zrównoważenia budżetu państwa. Ich efektem mogą być wielomilionowe obciążenia zusowskie na firmy.

Dowiedz się jak możesz uniknąć lub ewentualnie zredukować obciążenia finansowe nałożone przez ZUS w wyniku takiej kontroli.

Restrukturyzacja składek ZUS

Dowiedz się jak zrestrukturyzować składki ZUS, Twoje lub Twojej firmy, w szczególności jak obniżyć koszty składek na ZUS w dobie pandemii koronawirusa.


Wygrane sprawy

Wygrane przez nas

Sprawa z dnia 20 kwietnia 2020

Sprawa dotycząca ograniczenia podstawy wymiaru składek osoby prowadzącej działalność. Składki na ubezpieczenia społeczne były opłacane przez klienta od wysokiej podstawy i od tej podstawy były

Read More »

Wyrok z dnia 22 stycznia 2020

Sprawa dotycząca zapłaty  przez ZUS odsetek za opóźnienie w wypłacie zasiłków na rzecz naszego klienta. ZUS po przegraniu sprawy o podleganie ubezpieczeniom wypłacił zasiłki ale

Read More »

Wyrok z dnia 10 stycznia 2020

Sprawa dotycząca uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i wypłatę świadczeń wypadkowych. Na skutek wniesionego przez nas  odwołania Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS-u a wniesiona

Read More »

Wyrok z dnia 28 czerwca 2019

Sprawa dotyczyła wydania decyzji przez ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym członka zarządu pracownika. W I instancji sprawa zakończyła się oddaleniem odwołania przez Sąd.. Sprawa do nas trafiła

Read More »

Wyrok z dnia 28 czerwca 2019

Sprawa dotyczyła uznania przez ZUS, że zawarte przez klienta umowy o dzieło są w istocie umowami zlecenia. ZUS zażądał od płatnika  uregulowania składek za okres

Read More »

Wyrok z dnia 26 kwietnia 2017

Sprawa dotycząca podlegania ubezpieczeniom. ZUS ograniczył podstawę wymiaru składek płaconych przez klienta  do kwoty minimalnego wynagrodzenia w sytuacji gdy wynagrodzenie w umowie o pracę było

Read More »

Wyrok z dnia 24 stycznia 2017

Sprawa dotyczyła wydania decyzji przez ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym. ZUS wydał decyzję wskazując, że osoba wykonująca umowę zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym w tym

Read More »

Wyrok z dnia 27 września 2016

Sprawa dotycząca podlegania ubezpieczeniom. ZUS ograniczył podstawę wymiaru składek do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sytuacji gdy wynagrodzenie miesięczne naszego klienta wynikające z w umowy o

Read More »

Wyrok z dnia 7 września 2015

Sprawa dotycząca wydania przez ZUS decyzji wyłączającej z ubezpieczeń pracownika- członka zarządu. Na skutek wniesionego  przez nas odwołania decyzja ZUS-u została zmieniona przez SO.

Read More »

Wyrok z dnia 28 maja 2015

Sprawa dotycząca wydania przez ZUS decyzji o  niepodleganiu przez naszego klienta ubezpieczeniom z uwagi na krótki okres zatrudnienia przed zachorowaniem i bardzo wysokie wynagrodzenie 30

Read More »

Wiedza

Czy ZUS może odmówić wydania zaświadczenia A1 pracownikowi delegowanemu, jeżeli przedsiębiorstwo, w którym jest zatrudniony nie osiąga 25% całkowitych obrotów?

Posiadanie przez pracownika delegowanego zaświadczenia A1 jest bardzo istotne. Potwierdza podleganie systemowi zabezpieczenia społecznego w kraju, z którego został oddelegowany. Zapewnia również bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorcy realizującego kontrakty za granicą. Jest

Czytaj więcej »

Tarcza antykryzysowa a ZUS

Tarcza Antykryzysowa od 1 kwietnia. Rząd przyjął pakiet ustaw tworzących tzw. Tarczę Antykryzysową, która ma pomóc przedsiębiorcom oraz pracownikom przetrwać kryzys gospodarczy spowodowany wybuchem pandemii koronawirusa. Rządowe propozycje trafiły do

Czytaj więcej »

Kiedy składki się przedawniają?

Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne ulegają przedawnieniu. Po okresie przedawnienia należności te wygasają i płatnik nie powinien ich opłacać. Aktualnie okres przedawniania wynosi 5 lat.

Czytaj więcej »

O nas

Goźlińska Petryk & Wspólnicy to zespół doświadczonych radców prawnych i adwokatów z 20-letnią historią doradztwa dla klientów tak polskich jak i zagranicznych, z wielu branż gospodarki, przy bardzo szerokim zakresie struktur i rodzajów transakcji. Nasi prawnicy nie eksperymentują na klientach i ich sprawach. Łącząc bardzo duże doświadczenie ze specjalistyczną wiedzą mogą skoncentrować się na dostarczaniu usług o najwyższej jakości. Osiągają to poprzez stosowanie rozwiązań sprawdzonych w praktyce i zorientowaniu na cel postawiony przez wymagającego klienta.

Kontakt

Mec. Agnieszka Goźlińska

Goźlińska, Petryk & Wspólnicy s.c.
ul Lądowa 6 lok. 4
00-759 Warszawa

Tel: +48 22 245 11 12
@: kontakt@zuswfirmie.pl
web: gpwlegal.com

Obserwuj nas