paragraf-ico

Sprawa z dnia 20 kwietnia 2020

Sprawa dotycząca ograniczenia podstawy wymiaru składek osoby prowadzącej działalność. Składki na ubezpieczenia społeczne były opłacane przez klienta od wysokiej podstawy i od tej podstawy były wypłacane zasiłki. Po kilku latach ZUS wydał decyzję gdzie stwierdził, że podstawę wymiaru powinna stanowić kwota minimalnej podstawy jaka obowiązywała osobę prowadzącą działalność. Następnym krokiem który wykonałby ZUS to wezwanie do zwrotu wypłaconych zasiłków (ponad 160 000 zł). Na skutek złożonego przez nasza kancelarie  odwołania decyzja ZUS- został uchylona przez sam ZUS.

Andrzej Radzisław

Andrzej Radzisław

Radca prawny, partner Kancelarii Goźlińska, Petryk & Wspólnicy. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Był przez 14 lat zatrudniony w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.