paragraf-ico

Wyrok z dnia 10 stycznia 2020

Sprawa dotycząca uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i wypłatę świadczeń wypadkowych. Na skutek wniesionego przez nas  odwołania Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS-u a wniesiona przez ZUS apelacja została oddalona. Sądy Okręgowy i Apelacyjny zgodziły się, że zdarzenie jest wypadkiem. W konsekwencji ZUS będzie wypłacał klientowi świadczenia wypadkowe.

Andrzej Radzisław

Andrzej Radzisław

Radca prawny, partner Kancelarii Goźlińska, Petryk & Wspólnicy. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Był przez 14 lat zatrudniony w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.