paragraf-ico

Wyrok z dnia 22 stycznia 2020

Sprawa dotycząca zapłaty  przez ZUS odsetek za opóźnienie w wypłacie zasiłków na rzecz naszego klienta. ZUS po przegraniu sprawy o podleganie ubezpieczeniom wypłacił zasiłki ale bez odsetek. Na skutek złożenia odwołania od decyzji odsetki zostały wypłacone klientowi w pełnej kwocie.

Andrzej Radzisław

Andrzej Radzisław

Radca prawny, partner Kancelarii Goźlińska, Petryk & Wspólnicy. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Był przez 14 lat zatrudniony w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.