paragraf-ico

Wyrok z dnia 24 stycznia 2017

Sprawa dotyczyła wydania decyzji przez ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym. ZUS wydał decyzję wskazując, że osoba wykonująca umowę zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na skutek wniesionego odwołania decyzja została zmieniona i w konsekwencji ZUS wypłacił zasiłki.

Andrzej Radzisław

Andrzej Radzisław

Radca prawny, partner Kancelarii Goźlińska, Petryk & Wspólnicy. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Był przez 14 lat zatrudniony w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.