paragraf-ico

Wyrok z dnia 26 kwietnia 2017

Sprawa dotycząca podlegania ubezpieczeniom. ZUS ograniczył podstawę wymiaru składek płaconych przez klienta  do kwoty minimalnego wynagrodzenia w sytuacji gdy wynagrodzenie w umowie o pracę było określone w wysokości 4690 zł. Sprawa zakończona się zmianą decyzji ZUS. Na skutek wniesionego przez nas odwołania do SO  decyzja ZUS została zmieniona.

Andrzej Radzisław

Andrzej Radzisław

Radca prawny, partner Kancelarii Goźlińska, Petryk & Wspólnicy. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Był przez 14 lat zatrudniony w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.