paragraf-ico

Wyrok z dnia 28 czerwca 2019

Sprawa dotyczyła wydania decyzji przez ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym członka zarządu pracownika. W I instancji sprawa zakończyła się oddaleniem odwołania przez Sąd.. Sprawa do nas trafiła po I instancji po niekorzystnym wyroku sądowym celem wniesienia apelacji. Na skutek wniesionej przez nasza kancelarie apelacji Sąd Apelacyjny uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.  Następnie Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS na korzyść klienta.. Od tego wyroku ZUS nie wnosił już apelacji. 

Andrzej Radzisław

Andrzej Radzisław

Radca prawny, partner Kancelarii Goźlińska, Petryk & Wspólnicy. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Był przez 14 lat zatrudniony w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.