paragraf-ico

Wyrok z dnia 7 września 2015

Sprawa dotycząca wydania przez ZUS decyzji wyłączającej z ubezpieczeń pracownika- członka zarządu. Na skutek wniesionego  przez nas odwołania decyzja ZUS-u została zmieniona przez SO.

Andrzej Radzisław

Andrzej Radzisław

Radca prawny, partner Kancelarii Goźlińska, Petryk & Wspólnicy. Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych. Był przez 14 lat zatrudniony w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.