Doradztwo w sprawach ZUS i prawa pracy

• kontrola ZUS i PiP - przygotowanie do kontroli z byłymi dyrektorami kontroli ZUS i PiP, sprzeciw do czynności kontrolnych, zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołanie od decyzji, reprezentacja w sądzie

• unikalne doradztwo prawne przez byłych radców prawnych ZUS i dyrektorów kontroli ZUS

• umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o dzieło, zakaz konkurencji, spory pracownicze

• redukcja obciążeń zusowskich, negocjowanie układu ratalnego z ZUS, spory z ZUS

Nasi eksperci

Andrzej Radzisław

radca prawny, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, był przez 15 lat zatrudniony w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie m.in. brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z obowiązującymi przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS. Jest wykładowcą prawa ubezpieczeń w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert od ubezpieczeń społecznych Gazety Prawnej i Rzeczpospolitej.

E_mail: radzislaw@gpwlegal.com

Rafał Górecki

ekspert i praktyk w zakresie kontroli ZUS. Przez 15 lat zatrudniony w ZUS- Wydziale Kontroli Płatników Składek ZUS w jednym z warszawskich oddziałów ZUS, w tym ponad 10 lat na stanowisku Dyrektora Wydziału Kontroli Płatników. Przeprowadził kilka tysięcy kontroli u przedsiębiorców w pełnym ich zakresie, zarządzał pracą kilkudziesięciu inspektorów kontroli ZUS. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz przede wszystkim wiedzę praktyczną dotyczącą kontroli ZUS zarówno z punktu widzenia płatnika składek jak i ZUS. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku administracji.

E_mail: gorecki@gpwlegal.com

Anna Siwiecka

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników delegowanych i wykonujących pracę w państwach EU. Przez ponad 20 lat była Naczelnikiem Wydziału Ubezpieczeń Międzynarodowych Centrali ZUS, w której kompetencjach leżały wszystkie procedury i zasady wydawania zaświadczeń A1 przez oddziały ZUS w całej Polsce. W latach 2001-2003 brała udział w realizacji projektu PHARE Consensus III i Consensus IV przygotowującego włączenia polskiego systemu zabezpieczenia społecznego do wspólnotowego systemu koordynacji. Ekspert w sprawach związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

E_mail: siwiecka@gpwlegal.com

My w mediach

31.10.2020

#RZECZPOSPOLITA: Mec. Andrzej Radzisław - Kto zapłaci większe składki ZUS w przyszłym roku?

Zakres porad

Pracownicze

 • Kompleksowo doradzamy w zakresie i prawa pracy na wszystkich etapach zatrudnienia i sporów pracowniczych.
 • Doradzamy w zakresie nawiązywania, zmiany, wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy.
 • Dopasowujemy warunki wynikające z prawa pracy do celów działalności gospodarczej.
 • Przygotowujemy niezbędną dokumentację w zakresie wynagradzania, czasu pracy, zakazu konkurencji czy organizacji pracy.
 • Reprezentujemy klienta w sporach wynikających ze stosunku pracy.
 • Wspieramy w zwolnieniach grupowych, restrukturyzacji oraz opracowujemy strategie przy wycofaniu się z inwestycji. 

Redukcja obciążeń ZUS

 • Jak obniżyć koszty składek na ZUS
 • Outsourcing pracowniczy – zagrożenia dla pracodawcy
 • Optymalizacja składek ZUS dla menadżerów i członków zarządu
 • Umowa o dzieło – kiedy można ją stosować
 • Umowa zlecenia – czy ZUS może zakwestionować umowę cywilnoprawną uznając ją za stosunek pracy
 • Dwie umowy zlecenia u tego samego płatnika składek
 • Jak to zrobić, by kontrola z ZUS przebiegła pozytywnie?
 • Wybór formy zatrudnienia cudzoziemca

Kontrola ZUS i PiP

 • Jak przygotować się do kontroli ZUS i PiP?
 • Jak wygląda rozpoczęcie kontroli przez ZUS i PiP?
 • Za jaki okres ZUS i PiP może się domagać dokumentacji ? Jakiej dokumentacji może żądać?
 • Ile trwa kontrola ZUS/PiP?
 • Co ZUS / PiP najczęściej sprawdza
 • Jak mogę się odwołać od wyników kontroli ZUS/PiP?
 • Ile mam czasu na złożenie korekt deklaracji ZUS / PiP?

Unikalne

doradztwo

Jedyne porady w Polsce prowadzone przez byłych radców prawnych i byłych dyrektorów kontroli ZUS i PiP

Znamy praktykę działania ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli.

ZUS i PiP przeprowadza liczne kontrole w firmach

ZUS i PiP przeprowadza częste kontrole celem zrównoważenia budżetu państwa. Ich efektem są często wielomilionowe obciążenia zusowskie lub kary nakładane na firmy.

Dowiedz się jak możesz uniknąć lub ewentualnie zredukować obciążenia finansowe nałożone przez ZUS i PiP w wyniku takiej kontroli.

Redukcja lub obniżenie składek ZUS w dobie kryzysu.

Dowiedz się jak zrestrukturyzować składki ZUS, Twojej firmy, w szczególności jak zredukować lub obniżyć koszty składek na ZUS w dobie kryzysu.


Przygotuj się do kontroli ZUS i PiP już dziś.

Wiedza

Prostsze zasady ustalania okresu zasiłkowego od 1 stycznia 2022 r.

Do okresu zasiłkowego wlicza się poprzednią niezdolność do pracy, jeśli przerwa między nimi nie przekracza 60 dni. Od 1 stycznia 2022 r. nie ma znaczenia przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie. Jednak do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą wynoszącą do 60 dni, jeżeli po przerwie niezdolność do pracy wystąpi w trakcie ciąży. Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się, jeśli: • przerwa między niezdolnościami do pracy przekracza 60 dni, • przerwa między niezdolnościami nie  przekracza 60 dni, ale niezdolność do pracy przed przerwą nie występowała w trakcie ciąży, a po przerwie występuje w trakcie ciąży.

Kiedy składki ZUS przedawniają się?

Po okresie przedawnienia należności te wygasają i płatnik nie powinien ich opłacać. Aktualnie okres przedawniania wynosi 5 lat. Jeżeli więc płatnik składek zostanie przez ZUS poinformowany, że ma złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych za okres sprzed 5 lat to oprócz złożenia korekty nie powinien płacić składek. Te należności wygasły.  Jeżeli płatnik takie należności uregulował to powinny one zostać zwrócone ewentualnie zaliczone na poczet przyszłych należności. Po upływie przedawnienia trzeba jednak złożyć korekty dokumentów do ZUS. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu  jeżeli przed upływem 5 lat ZUS podejmie działania przeciwko płatnikowi to pomimo tego, że minęło 5 lat należności te mogą być dochodzone.

W 2022 r. zmiana zasad finansowania składek od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia

Zmiana zasad finansowania składek od wynagrodzeń z tytułu nielegalnego zatrudnienia Jeśli w wymaganym terminie nie potwierdzisz na piśmie rodzaju zawartej umowy z pracownikiem i jej warunków, czyli nie zatrudnisz go legalnie, to składki za niego będziesz finansował w całości z własnych środków. Ty, jako płatnik składek, będziesz musiał opłacić w całości z własnych środków składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne także od części wynagrodzenia nieujawnionego. Mimo tego, że od 2022 r. Ty w całości finansujesz składki za pracownika, którego zatrudniasz nielegalnie lub którego wynagrodzenia nie ujawniasz w całości, dokumenty rozliczeniowe wypełniasz tak jak wcześniej.

O nas

Goźlińska, Petryk & Wspólnicy s.c. to zespół doświadczonych radców prawnych i adwokatów z 20-letnią historią doradztwa dla klientów tak polskich jak i zagranicznych, z wielu branż gospodarki, przy bardzo szerokim zakresie struktur i rodzajów transakcji. Nasi prawnicy nie eksperymentują na klientach i ich sprawach. Łącząc bardzo duże doświadczenie ze specjalistyczną wiedzą mogą skoncentrować się na dostarczaniu usług o najwyższej jakości. Osiągają to poprzez stosowanie rozwiązań sprawdzonych w praktyce i zorientowaniu na cel postawiony przez wymagającego klienta.

Kontakt

Mec. Agnieszka Goźlińska

Goźlińska, Petryk & Wspólnicy s.c.
ul. Lądowa 6 lok. 4
00-759 Warszawa

Tel.: +48 22 245 11 12

Tel: +48 604 758 975

gozlinska@gpwlegal.com

www.zuswfirmie.pl
www.gpwlegal.com

Obserwuj nas
Choose language