Czy obecne działania ZUSu grożą upadłością polskich firm?

Mec Andrzej Radzisław, radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych, komentuje debatę Federacji Przedsiębiorców Polskich  „Restytucja ubezpieczeń społecznych”, która odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy 2018.

„Debata dotyczyła problemów z ZUS jakie mają obecnie firmy, które zatrudniając zleceniobiorców, nie opłacały za nich składek na ubezpieczenia społeczne z drugiej umowy zlecenia. Firmy robiły to zgodnie z ówczesnymi wyjaśnieniami ZUS. Obecnie zaś ZUS nie biorąc pod uwagę racji przedsiębiorców, a także swoich wcześniejszych interpretacji, domaga się składek za kilka lat wstecz wraz z odsetkami za zwłokę. Grozi to upadłością wielu firm. Biorący udział w debacie przedstawiciele strony rządowej wskazali, że rzeczywiście dostrzegają problem, który trzeba rozwiązać ale jednocześnie przyznali, że aktualnie nie toczą się żadne prace nad propozycją przedsiębiorców i związków zawodowych. Mamy zatem sytuację patową a przedsiębiorcom wyraźnie brakuje argumentów, których przedstawienie spowodowałoby, nie tyle przyśpieszenie, co wręcz rozpoczęcie prac nad np. abolicją. Strona przedsiębiorców nie do końca wie jakie kroki może jeszcze podjąć i jakich argumentów użyć aby sprawie nadać nowego impulsu. Wydaje się, że w tym sporze z ZUS nie wszystkie karty zostały jeszcze użyte.”  – mówi Mec Andrzej Radzisław, radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeń społecznych, partner kancelarii Goźlińska, Petryk  i Wspólnicy.

Pełny zapis debaty: