Pracodawca może odzyskać składki wpłacone już na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Świadczenia które pracownicy otrzymują z ZFŚS są zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne o ile świadczenia te są przyznawane przy zachowaniu kryteriów wskazanych w ustawie o ZFŚS.

ZUS uznaje, że przy przyznawaniu tych świadczeń pracodawca musi zwrócić uwagę na  to aby były one przyznawane z uwzględnieniem sytuacji życiowej rodzinnej i materialnej danego pracownika. Najczęściej tym kryterium jest dochód na członka rodziny.

Problemy powstają gdy pracodawca przekazał pracownikom świadczenia z tego funduszu w jednakowej wysokości.  Niekiedy pracodawcy tak robili uznając, że sytuacja materialna pracowników jest zbliżona.

ZUS uzna wówczas, że takie świadczenia od składek nie są zwolnione i pracodawca musi złożyć korektę rozliczeń do ZUS -u i opłacić składki wraz z odsetkami za zwłokę.

Powstaje pytanie czy taki błąd można naprawić czy też jest to tylko nauczka na przyszłość.

Pomimo zapłacenia składek do ZUS-u składki te można odzyskać. Jest to możliwe jeżeli pracodawca naprawi swój błąd jaki popełnił przy wypłacaniu świadczeń z ZFŚS.

Składki można odzyskać nawet za 5 lat wstecz.