Sprawa z dnia 20 kwietnia 2020

Sprawa dotycząca ograniczenia podstawy wymiaru składek osoby prowadzącej działalność. Składki na ubezpieczenia społeczne były opłacane przez klienta od wysokiej podstawy i od tej podstawy były wypłacane zasiłki. Po kilku latach ZUS wydał decyzję gdzie stwierdził, że podstawę wymiaru powinna stanowić kwota minimalnej podstawy jaka obowiązywała osobę prowadzącą działalność. Następnym krokiem który wykonałby ZUS to wezwanie do zwrotu wypłaconych zasiłków (ponad 160 000 zł). Na skutek złożonego przez nasza kancelarie  odwołania decyzja ZUS- został uchylona przez sam ZUS.