Wyrok z dnia 10 stycznia 2020

Sprawa dotycząca uznania zdarzenia za wypadek przy pracy i wypłatę świadczeń wypadkowych. Na skutek wniesionego przez nas  odwołania Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS-u a wniesiona przez ZUS apelacja została oddalona. Sądy Okręgowy i Apelacyjny zgodziły się, że zdarzenie jest wypadkiem. W konsekwencji ZUS będzie wypłacał klientowi świadczenia wypadkowe.