Wyrok z dnia 22 stycznia 2020

Sprawa dotycząca zapłaty  przez ZUS odsetek za opóźnienie w wypłacie zasiłków na rzecz naszego klienta. ZUS po przegraniu sprawy o podleganie ubezpieczeniom wypłacił zasiłki ale bez odsetek. Na skutek złożenia odwołania od decyzji odsetki zostały wypłacone klientowi w pełnej kwocie.