Wyrok z dnia 24 stycznia 2017

Sprawa dotyczyła wydania decyzji przez ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym. ZUS wydał decyzję wskazując, że osoba wykonująca umowę zlecenia nie podlega ubezpieczeniom społecznym w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Na skutek wniesionego odwołania decyzja została zmieniona i w konsekwencji ZUS wypłacił zasiłki.