Wyrok z dnia 26 kwietnia 2017

Sprawa dotycząca podlegania ubezpieczeniom. ZUS ograniczył podstawę wymiaru składek płaconych przez klienta  do kwoty minimalnego wynagrodzenia w sytuacji gdy wynagrodzenie w umowie o pracę było określone w wysokości 4690 zł. Sprawa zakończona się zmianą decyzji ZUS. Na skutek wniesionego przez nas odwołania do SO  decyzja ZUS została zmieniona.