Wyrok z dnia 27 września 2016

Sprawa dotycząca podlegania ubezpieczeniom. ZUS ograniczył podstawę wymiaru składek do kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sytuacji gdy wynagrodzenie miesięczne naszego klienta wynikające z w umowy o pracę było określone w wysokości 50 800 zł. Sprawa zakończona zmianą decyzji ZUS przez sam ZUS  na korzyść klienta.