Wyrok z dnia 28 czerwca 2019

Sprawa dotyczyła wydania decyzji przez ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym członka zarządu pracownika. W I instancji sprawa zakończyła się oddaleniem odwołania przez Sąd.. Sprawa do nas trafiła po I instancji po niekorzystnym wyroku sądowym celem wniesienia apelacji. Na skutek wniesionej przez nasza kancelarie apelacji Sąd Apelacyjny uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.  Następnie Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS na korzyść klienta.. Od tego wyroku ZUS nie wnosił już apelacji.