Wyrok z dnia 28 czerwca 2019

Sprawa dotyczyła uznania przez ZUS, że zawarte przez klienta umowy o dzieło są w istocie umowami zlecenia. ZUS zażądał od płatnika  uregulowania składek za okres blisko 5 lat wstecz – kwota ok 200.000 zł. Na skutek wniesionego przez nas odwołania Sąd Okręgowy zmienił decyzję ZUS,  a wniesiona przez ZUS apelacja została oddalona.
Sądy zgodziły się z naszym stanowiskiem, że zawarte umowy są umowami o dzieło.