Wyrok z dnia 28 maja 2015

Sprawa dotycząca wydania przez ZUS decyzji o  niepodleganiu przez naszego klienta ubezpieczeniom z uwagi na krótki okres zatrudnienia przed zachorowaniem i bardzo wysokie wynagrodzenie 30 000 zł. Na skutek wniesionego przez nas odwołania decyzja ZUS została zmieniona na korzyść klienta. ZUS nie składał apelacji.